1

2

3

4

5

 

Szkolenia, pomocą w prowadzeniu działalności

Państwo, a idąc dalej Unia Europejska od jakiegoś czasu kreuje się na prawdziwego opiekuna przedsiębiorców. Dotacje finansowe z funduszy europejskich i bliźniaczy program, proponujący ciut mniejsze kwoty z Urzędu Pracy, to bardzo znane i pożądane formy wsparcia nowych przedsiębiorców. Jednak państwo nie zapewnia nam tylko środków finansowych, przede wszystkim pozwala nam na odpowiednie szkolenie. Czy nowy przedsiębiorca mógłby poradzić sobie w świecie odpowiedzialności finansowej, praw ekonomicznych i marketingowych, zobowiązany do przestrzegania konkretnych przepisów prawa, bez odpowiedniej wiedzy na ten temat? Oczywiście nie. Właśnie, dlatego ogromną wartość ma właśnie organizowanie szkoleń. To wspaniała perspektywa dla osób, które za niedługo rozpoczną, albo już rozpoczęły drogę osoby samozatrudnionej, głowy nowego podmiotu gospodarczego. Na szkoleniach organizowanych podczas różnych projektów możemy uzyskać przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności, ale także odpowiedniego zaplanowania wszelkich działań. Planowanie biznesplanu daje nam możliwość zdobycia konkretnej wiedzy na temat konkurencji, strategii promocji, czy procesu sprzedaży, albo administracji. Takiej opieki przedsiębiorcy faktycznie potrzebują.

Dokładna księgowość obowiązkiem prawnym

Zakładając firmę musimy dobrze zdawać sobie sprawę, z wszelkich wymagań, które obowiązują nowo powstałe działalności gospodarcze i oczywiście przedsiębiorców. To normalne, że podjęcie inicjatywy gospodarczej pociąga za sobą pewne obowiązki wobec państwa, szczególnie w momencie, gdy to właśnie środki finansowe, gwarantowane przez państwo wspierają naszą inicjatywę. Jakim więc wymaganiom podlegają przyszli inwestorzy? Przede wszystkim muszą prowadzić dokładną księgowość. Mówiąc dokładną, nie mamy na myśli jakiegoś konkretnego statusu dokumentacji, konkretnych słów typu: to rób, a tego nie. Chodzi nam o prowadzenie rzetelnych zeznań. Księgowość nie jest łatwym tematem i najczęściej nawet prowadzenie uproszczonej wersji księgowości zlecamy odpowiednim wykonawcom. Jednak to od nas zależy, czy uczciwie podejdziemy do zeznań, które mamy złożyć. Wielu przedsiębiorców pragnie ukryć część swoich środków, albo spowodować, że będzie ich obowiązywał mniejszy podatek. Naturalnym jest, że przedsiębiorcy chcą zmaksymalizować swoje zyski, jednak takie działania muszą być zgodne z prawem. Jeśli w jakiś sposób odbiegamy od tego wzoru może to być duży problem. Każdy błąd, opóźnienie, czy niezgodność w dokumentacji oddawanej do urzędu skarbowego, powoduje odpowiednie kroki urzędników.

Zalety indywidualnej działalności gospodarczej

W ostatnim czasie ogromną popularnością cieszy się uczestniczenie w projektach, które wspierając nowych przedsiębiorców i promując inicjatywę obywateli, proponują dotacje z funduszy unijnych. Osoba, która w takim konkursie uczestniczy, musi założyć działalność gospodarczą. Ciekawy jest fakt, że ta firma musi mieć odpowiednią formę. Jaką? Ma to być indywidualna działalność gospodarcza, zarejestrowana na osobę fizyczną występującą o dofinansowanie. Co skłoniło agencje zajmujące się budową takich konkursów, do postawienia tego warunku? Powodów mogło być bardzo dużo, jednak my możemy pomyśleć o tym, jakie zalety w ogóle mogą skłonić do założenia tego rodzaju działalności. Możemy wymienić dwa najważniejsze. Pierwszy to fakt, że zarejestrowanie takiego przedsiębiorstwa, nie ponosi za sobą dużych nakładów pieniędzy i czasu. Tak naprawdę większość można załatwić internetowo, dbając tylko o złożenie odpowiedniego podpisu w urzędzie. Koszty założenia takiej działalności zamykają się właściwie w kwocie nie większej niż 500 zł. Musimy przyznać, że gdy wliczamy wszelkie zabiegi, w różnego rodzaju urzędach, ta kwota nie może nas przerazić. Poza tym prowadząc taką firmę, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia tylko uproszczonej księgowości, co bardzo ułatwia pracę i oczywiście czerpanie korzyści z prowadzonej przez nas działalności.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wśród form prowadzenia działalności gospodarczej wyróżniamy te, które cieszą się większą i mniejszą popularnością. Struktura jednych jest pożądana w organizacji dużych przedsiębiorstw, inna natomiast znakomicie nadaje się do prowadzenia małych i mikro firm. Na początku naszej drogi, jako przedsiębiorcy, kluczowym pytaniem jest, która z tych form będzie najlepsza dla realizacji naszych planów. Wiele osób decyduje się na przyjęcie formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W Polsce funkcjonuje ogrom małych przedsiębiorstw, dla których to właśnie ta opcja jest najlepsza. To, co najbardziej wyróżnia spółkę z o.o. to fakt, że ma swoją własną osobowość prawną, przez co osoby posiadające udziały firmy odpowiadają za powstałe zobowiązania pieniężne, tylko do kwoty, którą sami włożyli. Poza tym struktura tej formy prawnej, wymaga ustanowienia zarządu i prezesa spółki. W ten sposób odpowiedzialność w firmie jest równo rozłożona, a organ kontrolny odpowiednio uprawomocniony. Ciekawym przepisem jest również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Chociaż jest to męczący skrupulatnością przepis, to pozwala na rozsądne dysponowanie dostępnymi środkami. No i jeszcze jedno: założyć taką spółkę może osoba fizyczna, ale także inne przedsiębiorstwo, a właściciel może być pojedynczy. To także ogromna zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to bardzo ogólne pojęcie i tak naprawdę w języku administracyjnym rzuca za mało światła na faktyczny status naszej firmy. Jak możemy, więc klasyfikować poszczególne przedsiębiorstwa? Oczywiście według ich formy prawnej. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy. Pierwsza to indywidualna działalność gospodarcza, zarejestrowana na osobę fizyczną, taką właśnie działalność musimy założyć startując w prawie wszystkich konkursach o uzyskanie dotacji unijnej. Druga grupa odnosi się do spółek osobowych. Tutaj jest już większe pole do popisu, bo mamy spółkę cywilną, albo osobową, nie wiele różniące się od indywidualnej działalności, ale możemy także wyróżnić spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, czy partnerską. To wszystko formy, które możemy wybrać spełniając odpowiednie wymagania. Jest jeszcze trzecia ważna grupa. Wśród niej jest najczęściej wybierana forma działalności gospodarczej, mianowicie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chociaż pociąga za sobą szereg utrudnień, takich jak pełna księgowość, to jest najbardziej bezpieczna. Poza tym mamy jeszcze spółkę akcyjną, tak popularną w budowie wielkich korporacji. Dopiero z tej strony patrząc na naszą firmę, możemy w pełni stwierdzić, jaką ma osobowość prawną i czym musi się wyróżniać. To właśnie rodzaj określa główne czynniki, mające ogromny wpływ na przedsiębiorstwo.

Wymagania dla działalności gospodarczej

Osoby wchodzące na rynek pracy, z obawą mogą patrzeć na ogłoszenia kolejnych pracodawców. Okazuje się, że sytuacja nowych pracowników jest w opłakanym stanie. Mogą pracować na umowę zlecenie, albo umowę o dzieło, ale o umowie o pracę nie ma mowy. Większość, więc, nie umiejąc odnaleźć pracy, za którą miałaby godziwą zapłatę, decyduje się na założenie własnej firmy. Oczywiście, nie jest to prosta decyzja, jednak, jeśli inicjatywa wspierana jest bezzwrotnymi dotacjami z Urzędu Pracy, albo funduszy europejskich, to taka decyzja jest w miarę dostępna. Jakie musimy spełnić wymagania? Przede wszystkim przejść wszystkie szkolenia, bo przecież nie założymy dobrze prosperującej działalności bez odpowiedniej wiedzy. Poza tym musimy przejść szereg wymagań prawnych, rozpoczynając drogę od wypełnienia formularza o rozpoczęcie działalności gospodarczej, w której wybieramy wszelkie szczegóły dotyczące planowanej firmy, łącznie z siedzibą, formą opodatkowania i oczywiście formy działalności. Gdy dokonamy takich kroków, musimy się jeszcze skupić na planie budowy marki, na obliczeniu kosztów i szacowanych dochodów firmy i oczywiście ułożyć strategię promocji przedsiębiorstwa. To wszystko trudne i poważne kroki, bez których nie jesteśmy w stanie właściwie prosperować w obecnej sytuacji rynkowej.

Strategia promocji firmy

Funkcjonowanie firmy to składowa wielu czynników. W dzisiejszym społeczeństwie, stosując się do zasad współczesnego rynku, utrzymanie przedsiębiorstwa może być naprawdę trudne. Pewne założenia i plany podejmowane już na początku tej drogi, jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej, mogą spowodować, że nasza droga biznesu będzie długa i w miarę możliwości szeroka. Na początku, pisząc biznesplan, planowanej przez nas działalności musimy się skupić na takim punkcie jak strategia promocji firmy. Czy jest on ważny? Oczywiście i to w ogromnym stopniu. Wypromowanie marki, to najważniejsze działanie przedsiębiorcy, który dopiero wchodzi na rynek. Bez tego nie jest się w stanie wybić. Na czym polega stworzenie takiego planu? Zwykle obejmuje ono wszystkie działania, które podejmiemy w ciągu dwóch następnych lat prowadzenia firmy. Wchodzą w nie, nie tylko wszystkie formy reklamy, czy to, jeśli chodzi o sposoby internetowe, czy klasyczne, ale także resztę działań, które pomogą nam w wypozycjonowaniu marki. Budowa każdej strategii opiera się na tak zwanym drzewie celów. Ustalając cele strategiczne, taktyczne i operacyjne, jesteśmy w stanie po kolei ustalić konkretne kroki do osiągnięcia wspaniałego celu, jakim jest odpowiednie wypromowanie naszego produktu. Strategia promocji to sposób na mocne podstawy działalności.

Outsourcing możliwością rozwoju

Problemem, z jakim borykają się w dzisiejszych czasach kolejne mikro przedsiębiorstwa jest brak dużych nakładów pieniężnych na rozwój proponowanego produktu. Nie trzeba nam tłumaczyć, że brak środków finansowych, znacznie utrudnia funkcjonowanie na tak wymagającym rynku, jak współczesny. Jest jednak pewien klucz, który w odpowiedni sposób użyty, może zapewnić wyjście, z tej, jakże trudnej sytuacji. Myślimy tutaj o outsourcingu. Chodzi o czerpanie wszystkiego tego, czego nam brakuje z otoczenia organizacji. W naszym otoczeniu, funkcjonuje wiele firm o podobnym, lub uzupełniającym nasz, profilu działalności, które także borykają się z tymi samymi problemami, co my. W takiej sytuacji połączenie sił i stworzenie umowy współpracy, na bazie, której, oba przedsiębiorstwa oferują sobie jakąś, z góry ustaloną pomoc, może spowodować, że obie organizacje rozwiną swoją działalność i trafią do szerszego grona odbiorcy. To umowy, które coraz częściej i z dużym powodzeniem biorą udział w naszym rynku. Outsourcing to nowoczesna, ale jakże skuteczna metoda. Oczywistym jest, że jeden przedsiębiorca nie zrobi wszystkiego, chociaż dobrze wie, że klienci oczekują dzisiaj, nie tylko oryginalności, ale także kompleksowości. Sięgając po dobry sposób jest w stanie niskimi kosztami, zaspokoić wysokie wymagania klienta.

Odpowiednie grono współpracowników

Struktura organizacyjna to jedna z systemowych funkcji organizacji. Podkreśla to ogromną wagę odpowiedniego dobierania współpracowników, na poszczególne szczeble organizacyjne. Wyobraźmy sobie, że w firmie pracują tylko osoby o wykształceniu, umiejętnościach i cechach managera. Czy byliby w stanie stworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo? Oczywiście nie. Posiadając tylko umiejętności przywódcze, borykając się z brakiem wykonawców, nie byliby w stanie nic osiągnąć. Tak samo stałoby się w sytuacji odwrotnej, gdzie znaleźlibyśmy tylko wykonawców, a nie byłoby odpowiednich managerów. Struktura organizacyjna, w najprostszym wydaniu, dzieli pracowników na trzy segmenty. Oprócz głowy firmy, musimy znaleźć również, managerów wysokiego szczebla, managerów niższego szczebla i wykonawców. Tylko w ten sposób firma jest w stanie działać poprawnie. Zależy tu jednak dużo od sposobu, w jaki zatrudnia pracowników prezes firmy. Przy przyjmowaniu do pracy kolejnych osób musi pamiętać, że osoby pracujące na kolejnych szczeblach, muszą się wyróżniać konkretnymi cechami charakteru i tylko w ten sposób będą w stanie właściwie wypełniać swoje zadanie. Właściwe umiejętności i przywódczy charakter prezesa, zapewni, więc, dobre funkcjonowanie całej organizacji, na wszystkich szczeblach.

Cechy dobrego lidera

Społeczeństwo konsumpcyjne. Jak często spotykamy się z tym określeniem? Jako że żyjemy w świecie, w którym właśnie taki model społeczeństwa funkcjonuje, możemy słyszeć takie określenie bardzo często, a nawet sami je artykułować. Jednak takie rodzaj ludzi ma swoje konkretne wymagania, szczególnie w budowie rynku handlowym i usługowym. Co mamy na myśli? Przedsiębiorstwa, która chcą się wybić teraz, w takim okresie jak nasz, muszą dołożyć nie lada wysiłku by przebić się przez grubą skorupę ludzkiej nieufności do jeszcze niesprawdzonych marek. By osiągnąć sukces w takiej sytuacji potrzebny jest do zapoczątkowania i prowadzenia działalności znakomity lider. To pojęcie bardzo pojemne, które może się odnosić do wielu różnych cech charakteru, umiejętności, czy wykształcenia. To, co nas najbardziej interesuje to jednak innowacyjność, wzorowe przewodnictwo i wyczucie ludzi. Dlaczego akurat te cechy? Lider musi prowadzić firmę, ale nie dokonałby tego sam, nie posługując się odpowiednimi osobami, na kolejnych szczeblach struktury. Jeśli umie ich w umiejętny sposób dobrać i nimi zarządzać poradzi sobie z każdym zadaniem. Innowacyjność natomiast, pomoże mu w trafieniu w potrzeby klienta i zastosowaniu wszystkich potrzebnych zmian, nawet, jeśli będą one bolesne. Taka osoba ma potencjał, który odpowiednio wykorzystany, może stworzyć wspaniale prosperujące przedsiębiorstwo.