1

2

3

4

5

 

Szukanie najlepszych strategii biznesowych

W większości wielkich korporacji szefostwo stara się zatrudniać najlepiej dopasowanych pracowników do określonego stanowiska. A jeśli firma wydaje wyjątkowo dużo pieniędzy na prowadzenie swoich finansów albo tłumaczenie ważnych dokumentów i umów handlowych, pomysłem zdecydowanie najlepszym jest zatrudnienie własnego księgowego czy przysięgłego tłumacza. Niestety w ostatnim czasie kryzys ekonomiczny dowiódł jak nigdy, że w strukturach jednego przedsiębiorstwa często dochodzi do klasycznych błędów z zarządzaniu i planowaniu strategii, których dałoby się z powodzeniem uniknąć, jeśli oddano by zarządzanie w ręce firm i osób trzecich. Szczególnie od kiedy w ostatnich latach tak mocno rozwinął się konsulting dla firm oferujący bardzo szeroki zakres usług. Dzisiaj korporacje nawet globalnie zatrudniające miliony pracowników chętnie korzystają z tych usług firm zewnętrznych. Zatrudniają oni absolutnie czołowych specjalistów w swoich dziedzinach, by ci wykorzystywali swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat zarządzania globalnym biznesem w celu pomagania prezesom i radom podejmować najbardziej skuteczne i racjonalne decyzje – o której tak trudno w dzisiejszej niesprzyjającej koniunkturze.

Tropienie nieprawidłowości w przedsiębiorstwach

Wiele było już takich firm, nie tylko w Polsce, które zostały sprowadzone na samo dno przez własnych pracowników – czasami nierozsądnych i amatorsko podchodzących do swoich obowiązków a czasami celowo ryzykujących pozycją własnego przedsiębiorstwa. Wystarczy przytoczyć przykłady licznych prywatnych banków, które poszły na dno za sprawą zbyt odważnego inwestowania ich aktywów przez maklerów na giełdzie. Niekiedy potrafili oni w ciągu minuty wydać kilkadziesiąt milionów własnej firmy w nadziei na ich odzyskanie. Często jednak się przeliczyli. Wiele z tych skandali zostało odpowiednio wcześnie wykrytych. Niestety czasami pieniędzy nie dało się już uzyskać. Wciąż jednak wiele firm nie ma pojęcia, ile nieprawidłowości dokonali ich pracownicy i nikt jeszcze o tym nie wie. Szczególnie że niektóre złe decyzje wyjdą na światło dzienne dopiero po jakimś czasie. Coraz ważniejszy staje się więc konsulting dla firm, który świadczy szereg bardzo różnych usług najróżniejszym firmom. Ostatnio więc najpopularniejszym celem zatrudnienia takiej firmy zewnętrznej jest przejrzenie ksiąg finansowych oraz aktywności własnych pracowników celem wyłapania wszelkich możliwych nieprawidłowości, jakie mogłyby po czasie wypłynąć na powierzchnię i uderzyć w przedsiębiorstwo rykoszetem.

Ryzyko podejmowane przez korporacje

W ostatnim czasie coraz głośniej robi się w mediach o wielu różnych przykładach typowego wykorzystywania swojej pozycji do zwiększania własnych korzyści majątkowej przy jednoczesnym szkodzeniu własnemu pracodawcy. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie coraz większej grupy maklerów, którzy chętnie podejmują ryzykowne transakcje na miliony dolarów, w nadziei że uda im się jednym dobrym strzałem zarobić wielką premię. Szefowie ich natomiast mają przeważnie związane ręce, ponieważ nadzorowanie samodzielnych analityków bankowych czy maklerów funduszy inwestycyjnych jest niesamowicie skomplikowane i problematyczne, a przede wszystkim zwolniłoby proces podejmowania kluczowych decyzji. Na giełdzie liczą się sekundy więc czasami celowo a czasami zupełnie przypadkiem jeden człowiek może narazić swoją firmę na ogromne straty. Coraz częściej więc przedsiębiorstwa oferujące konsulting dla firm wynajmowane są właśnie do tego celu, aby badać byłe ruchy i zagrania giełdowe pracowników i inwestorów działających na zlecenie danej placówki. Po wykryciu kilku nieprawidłowości każdemu szefowi zapala się natychmiast czerwone światło, które często pomaga uniknąć zatrudniania przez długie lata nieodpowiedzialnego ryzykanta.

Odciążanie szefostwa z odpowiedzialności

W ostatnim czasie cała fala krytyki wylała się na najróżniejszych prezesów instytucji tak państwowych jak i prywatnych funduszy inwestycyjnych. Coraz częściej widać bowiem jak nieodpowiedzialne działania prezesów wielomiliardowych korporacji odciskają się swoim piętnem na gospodarkach krajów, które im ufały. Podejrzliwość ostatnio wśród inwestorów jest tym większa, że w trzech wielkich krajach Europy stan ekonomii doprowadził do demontażu struktur partii rządzących, bankrutują już w ostatnim czasie nawet wielkie komercyjne banki europejskie. W tej sytuacji media co chwila promują nazwisko kolejnego wielkiego szefa, który posłał swoją korporację na dno, nierozsądnie ją zadłużając. Nie dziwi więc, że walczące jeszcze o wielkie zyski firmy, które pozostały na rynku, coraz więcej inwestują w konsulting dla firm. Wszystko dlatego, że na rynku pojawiło się wiele bardzo dobrych ofert świadczenia takich usług konsultingowych. Prezesi i właściciele firm zyskują w ten sposób nie tylko pomoc w prowadzeniu aktualnego zarządzania i podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych. Mają później także na kogo zrzucić winę przed radą nadzorczą, gdy nadejdzie pora rozliczania się z podjętych przez siebie kroków.

Wspieranie procesu decyzyjnego w biznesie

Wielki biznes jeszcze kilka lat temu pełen był patosu, przepychu i przekonania o swoich racjach, które wygłaszali najwięcej zarabiający prezesi i właściciele. Ale kryzys i recesja na globalnych rynkach, trwająca już kilka długich lat sprawiła, że ci którzy najbardziej się cieszyli przed latami, dzisiaj bardzo boją się o swoją przyszłość. Wszystko za sprawą podjętych przed latami złych decyzji biznesowych. Jak te, które przekonały amerykańskie banki do wręczania na lewo i prawo kredytów osobom z bardzo negatywną historią kredytową czy nawet aktualnymi długami. Dzisiaj absolutnie żaden makler ani analityk finansowy nie zapaliłby zielonego światła dla miliardów wydawanych w ten sposób – ale jest to wiedza wypływająca zbyt późno, z faktów dokonanych. Dlatego też coraz popularniejszy staje się konsulting dla firm, w którym szczególnie mocno specjalizują się właśnie zachodnie organizacje. Zatrudniają oni ludzi nie tylko doskonale przygotowanych edukacyjnie do analizowania i badania możliwości biznesowych. Przede wszystkim z własnej kariery i doświadczenia zawodowego posiadają oni niebanalny zestaw narzędzi informacji, który pomaga im dostrzegać w decyzjach biznesowych więcej, niż przeciętni pracownicy korporacji.

Walka z kryzysem w przedsiębiorstwie

W ostatnim czasie kryzys bardzo poważnie nastraszył właścicieli praktycznie każdej firmy na świecie. I straszy do dzisiaj, ponieważ lęk przed przyszłością przeniósł się także na społeczeństwa globalne, które coraz bardziej nastawiają się na oszczędzanie pieniędzy, aniżeli ich wydawanie ponad stan. Walka z kryzysem jest więc coraz trudniejsza, szczególnie w niektórych branżach. Patrząc na deweloperów nieruchomości czy niektóre firmy sprzedające nowoczesną elektronikę widać, że ogromna sprzedaż sprzed kilku lat była efektem masowego brania kredytów i pożyczek przez klientów na zakup tych dóbr. W momencie utraty wypłacalności ogromny procent konsumentów rezygnuje ze swoich dotychczasowych zakupów. To sprawia, że nawet najlepiej przygotowani menadżerowie i zarząd mogą znaleźć się w sytuacji ekonomicznej, której ani nie rozumieją, ani nie potrafią jej przeciwdziałać. W tej kwestii coraz popularniejszy staje się konsulting dla firm, który oferowany jest przez biura zatrudniające największych specjalistów o interdyscyplinarnej wiedzy wykraczającej poza proste schematy ekonomii, zarządzania czy biznesu. Do wnikliwego i słusznego stawiania ocen i wniosków niezbędne jest też wieloletnie doświadczenie rynkowe.

Prowadzenie wielkiej firmy handlowej

Patrząc na aktualne wyniki giełdowe wielu największych spółek widać wyraźnie, że zarządzanie firmą przy dobrej koniunkturze jest bardzo proste i praktycznie małpa potrafiłaby odnosić sukcesy, jeśli wszystko dookoła jest w porządku. O wiele trudniej jest natomiast przeprowadzić swoją firmę suchą stopą przez morze kryzysu finansowego, jakie rozlało się w ostatnich czasach na wszystkich światowych giełdach. Wielu prezesów dotychczas odnoszących sukcesy korporacji musiało skapitulować przed obliczem niezadowolonych z wyników akcjonariuszy. Pojawiła się więc presja wśród prezesów zarządów i nadzorów, aby odważniej korzystać z usług firm trzecich, jak konsulting dla firm, który pozwala lepiej przeanalizować swoją pozycję. Specjaliści od psychologii zarządzania podkreślają, że często pracownicy różnych departamentów bardzo niecelowo i podświadomie inaczej interpretują te same wyniki badań czy sprzedaży. A więc zatrudnienie firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w zatrudnianiu konsultantów najwyższej próby, staje się szalenie modne. Szczególnie na zachodzie, gdzie zaufanie najważniejszych osób w korporacji do tych najniżej zatrudnionych jest w ostatnim czasie prawie zerowe i tylko zewnętrzne oceny traktuje się poważnie.

Wspieranie globalnego biznesu

Patrząc na wielkie firmy jeszcze kilka lat temu wydawało się, że nic nie grozi tym gigantom. Że są nie tylko w dobrych rękach doświadczonych i doskonale wykształconych zarządców, ale także posiadają aktywa i perspektywy, które nigdy nie pozwolą zniknąć im z wyżyn giełdowych notowań. Dzisiaj widać wyraźnie, że nawet tak doskonale znające się na finansach firmy jak banki mają problemy, niektóre nawet bankrutują. W związku z tym na rynku pojawiło się oczywiście dodatkowe zapotrzebowanie na firmy, które świadczą konsulting dla firm i pomagają oceniać ryzyko biznesowe, przeprowadzać inwestycje, czy analizować swoje dotychczas zainwestowane aktywa i doradzać, z których się wycofać. Oczywiście bardzo wiele firm posiada własnych księgowych i analityków, którzy teoretycznie chociaż potrafiliby ocenić ryzyko czy przeprowadzić odpowiednie badania. Ale konsultanci z firm zewnętrznych często dysponują wiedzą nie tylko o wiele dalej wykraczającą poza jedną dziedzinę nauki, jak ekonomia czy zarządzanie. Przeważnie osoby zatrudniane przez te firmy mają za sobą ścieżkę kariery w takiej korporacji, przeważnie bardzo udanej. Dzisiaj zarabiają oni jedynie na doradzaniu i wskazywaniu złych stron biznesu, wykorzystując wcześniej zdobywane latami doświadczenie.

Poprawianie jakości pracy pracowników

Nie ma nic dziwnego w tym, że kierownicy i menadżerowie spółek handlowych a nawet instytucji państwowych bardzo chętnie wręczają sobie nagrody, przyznają premie. A o wiele rzadziej starają się zadbać o własnych pracowników, którzy de facto wykonują najtrudniejszą i najnudniejszą pracę w firmie. Na szczęście w ostatnim czasie zauważono, że konsulting dla firm oferujący liczne programy i szkolenia może być nastawiony nie tylko na kadrę menadżerską i właścicieli, ale także można je zaadresować do zwykłych pracowników. Oczywiście tylko w zależności od dobrej woli pracodawcy, jego podwładni udadzą się na określone szkolenie lub nie. Ale widać wyraźnie, jak zachodni trend prospołecznych korporacji odciska swoje piętno w większych firmach także na polskim rynku. Dziś dostępne są w ogromnej ilości już nie tylko biura oferujące szkolenia z zakresu prowadzenie wielkiego biznesu czy ważnych negocjacji, albo zastosowania technik psychologicznych w ich prowadzeniu. Nie brakuje także pomysłów na usprawnienie niższej i mniej docenianej kadry, która nierzadko bardzo spowalnia pracę na nizinach przedsiębiorstwa, powodując w ten sposób opóźnienia w realizacji zleceń także na wyższych jego szczeblach.

Prowadzenie treningów dla kadry

Kadra menadżerska każdego większego przedsiębiorstwa lubi myśleć o sobie jak o idealnych zarządcach. Przeważnie do zajęcia tak wysokiej funkcji w korporacji niezbędne jest już nie tylko doskonałe wykształcenie i kompetencje potwierdzone doświadczeniem – niezbędne jest także wykazanie się w drodze kariery na różnych szczeblach, w spotkaniach biznesowych, raportach dla rady nadzorczej. Coraz częściej jednak zauważa się, szczególnie na zachodzie, że często prawdziwy problem stanowi współpraca ludzi zatrudnionych na najniższych stanowiskach. Często brakuje tam uznania dla hierarchii, nierzadko dochodzi do niesubordynacji lub po prostu bardzo leniwego wykonywania zleconych zadań. Nie brakuje więc pomysłów, aby zatrudnić trenerów oferujących konsulting dla firm oraz profesjonalne programy szkoleniowe. Praktyczne warsztaty obejmują dzisiaj bardzo wiele różnych zagadnień z prowadzenia firmy. Doświadczeni trenerzy wiedzą dokładnie, jak poprowadzić taki kurs, aby nie tylko zainteresować tych najniżej zatrudnionych pracowników, ale także nauczyć ich bardzo konkretnych i przydatnych w pracy na co dzień umiejętności. Nierzadko już kilka godzin ciągłej pracy przynosi natychmiastowe efekty wśród pracowników.